Όροι χρήσης της ιστοσελίδας xtipaksilo.gr

Η χρήση της ιστοσελίδας xtipaksilo.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/ πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας xtipaksilo.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας xtipaksilo.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή ή αναδημοσίευση φωτογραφιών, κειμένων, λογοτύπων του ιστοτόπου αυτού.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι δεν θα διοχετεύσει προς τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Product added to wishlist

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας.